Abolicionista

John Brown Biografia, vida, fets interessants

John Brown Biografia, vida, fets interessants

John Brown, el 9 de maig, John Brown va ser un abolicionista que va dirigir incursions armades contra l'esclavitud a Harpers Ferry, Virginia, va creure que l'acció violenta era l'única manera d'acabar l'esclavitud....Angelina Grimke Biografia, vida, fets interessants

Angelina Grimke Biografia, vida, fets interessants

Angelina Grimke, 20 de febrer, Una de les dones més influents del segle XVIII al XIX va ser Angelina Grimke, que es va mantenir ferma pels drets de les dones i els drets, es va fer ressò de la seva veu contra la discriminació de les dones i el treball forçat....