Sabies?

Gottfried W. Leibniz Biografia, vida, fets interessants

Gottfried W. Leibniz Biografia, vida, fets interessants

Gottfried W. Leibniz, 1 de juliol de Gottfried W Leibniz va ser un destacat filòsof i polímata alemany les contribucions del camp de les matemàtiques i la filosofia l'havien situat per sempre en la història d'aquests camps, nascut l'1 de juliol de 1646, Gottfried W Leibniz va arribar de manera independent. Va desenvolupar el seu propi diferencial, i des del seu càlcul s’han utilitzat els càlculs integrals i la seva notació Leibniz....